бора кечић транспорт

Компанија „Бора Кечић“- Специјални транспорти Д.О.О. основана је 1948.године и протеклих деценија имала је успешан развојни пут, који је потврђен дугогодишњом сарадњом са свим великим предузећима.

Данас је то фирма са 150 запослених, која обавља сложене захтеве транспорта специјалних терета, претовара и превоза класичних терета на домаћем и међународном саобраћају.

Бора Кечић данас има и нове организационе целине:

– Специјални транспорти,

– Манипулација теретом,

– Робни транспорт,

– Речно-морски сервис и

– Туризам.

Ова фирма се налази на прилазу Железнику, из правца Сремчице, у делу насеља, које се зове Тараиш.

Контакт:

Бора Кечић – Специјални транспорти д.о. о. Железник, ул.Стевана Филиповића 113,

телефон 2572-777, факс 2571-254;

https://www.borakecic.rs

email: spectransport@borakecic.rs

Please follow and like us: